Liverapportering måndag 21 november

N J(D)CH Jaktameras Punky NO57295/18
Ägare: Tone och Stefan Rasmussen

Domare: Roger Engdahl


Rapport från skogen:

08.16 Punky har slag och väcker.

08.33 Punky tillbaka.

08.53 Upptag. Punky driver för fullt.

09.14 Hunden tillbaka, kopplas.

09.45 Punky har släppts igen och har upptag.

10.19 Släpp i nytt område.

10.54 Punky har upptag

11.14 Hon släpper och kommer tillbaka.

11.48 Punky kopplas.

SE J(D)CH Rekyls Tina
SE39957/2019

Ägare: Anders Wikström

Domare: Fredrik Granstedt


Rapport från skogen:

08.00 Tina släppt. Något skeptisk till snön.

09.26 Tina jobbar på slag. Hon släpper några enstaka skall, men kommer sedan till provgruppen. 

11.30 Provet avbryts.

Kona

FI40639/19

Ägare: Jyrki Virtanen

Domare: Per Jonsson


Rapport från skogen:

08.00 Kona släppt.

08.46 Kona tillbaka efter långt slagarbete. Inget upptag ännu.

08.53 Nytt släpp

08.57 Kona har nytt upptag. Driver rådjur.

09.21 Driver fint. Observation av drevdjuren, två rådjur.

09.56 Kona avblåst från tappt efter full tid.

10.13 Nytt släpp.

10.25 Upptag på rådjur.

10.41 Kona har släppt och är tillbaka. Provet avslutas.


N J(D)CH Leopold
NO33235/16
Ägare: Tor Arne Osen

Domare: Mikael Bolin


Rapport från skogen:

08.00 Leopold släppt.

08.28 Upptag.

08.33 Leopold släpper.

08.50 Nytt upptag.

09.58 Leopold kopplad efter full tid på rådjur.

11.07 Leopold är tillbaka efter ett kortare drev (10 min) på rådjur. Återgång, nu kopplad.

11.10 Provet avbryts.

SE J(D)CH Råbockmossens Pang SE28256/2018
Ägare: Göran Mejsjö

Domare: Håkan Winblad


Rapport från skogen:

08.04 Pang är släppt. Får omgående slag och upptag.

08.38 Pang driver med några småtappter. Snömängden begränsar hörbarheten.

09.13 Pang är inkallad från tappt efter 60 min drev. Snart nytt släpp.

09.45 Pang är släppt på nytt.

10.10 Pang jobbar på slag.

10.20 Upptag. Provgruppen spårar av och konstaterar att Pang driver rådjur.

11.11 Pang har kämpat på i snön, men kom långt efter och har nu släppt drevdjuret. Nu kopplad.

11.21 Tredje släppet. Pang söker.

11.26 Pang arbetar på slag.

11.45 Pang kopplas. Provet avslutas.

DK J(D)CH Brandlunden’s Sif DK10784/2016
Ägare: Ian Gottlieb

Domare: Anders André


Rapport från skogen:

08.00 Sif har släppts.

09.00 Sif väcker. 

09.02 Upptag.

09.32 Sif är tillbaka efter ett kortare drev.

10.04 Sif är släppt i nytt område.

10.33 Upptag.

11.54 Hunden driver i kraftigt snöfall.

12.00 Provet avbryts.

12.16 Sif är kopplad.

N SE J(D)CH Villa Magnolia’s Isklare Kira NO58181/17
Ägare: Carl Gotthard Jørgensen

Domare: Tomas Ögnelod


Rapport från skogen:

08.00 Kira släppt. Domaren rapporterar att det på provmarken är 3-4 minusgrader, 7-8 cm snö. Blåser östlig vind, klart väder.

08.11 Kira väcker och jobbar på slag.

08.17 Kira har upptag.

08.25 Kira driver ensamt rådjur. Fullt drev som buktar fint.

08.38 Tappt, Kira jobbar på.

08.43 Kira har rett ut tappt, driver på nytt för fullt.

09.00 Kira kämpar på i tuff och tät terräng. Drevet går långsamt. Dålig hörbarhet på grund av snö.

09.11 Kira driver två rådjur. Drevdjuren observade med Kira 16 sekunder efter.

09.32 Kira har nu drivit full tid. Drevet på väg mot domargruppen, nu på 170 meters avstånd.

09.56 Kira kopplad efter full tid på rådjur. Nu sker förflyttning till nytt område. Kaffe väntar för de tvåbenta.

10.17 Nytt släpp.

10.21 Kira har slag.

10.22 Upptag

10.23 Observation på hare

10.39 Kira driver för fullt över ett öppet fält. Är nu åtta minuter efter haren. Haren med några avhopp innan fältkanten, knappt noterbara tappter.

10.55 Tappt. Kira jobbar på.

11.10 Kira har släppt haren och gick på återgång. Inkallad till husse på återgång. Nu förflyttning till nytt område. Det snöar ymnigt.

11.15 Kira släppt på tredje drevet.

11.30 Kira arbetar på nya slag.

11.40 Upptag på hare som observeras.

12.03 Provet avbryts. Husse håller på att att kalla in.

12.07 Kira är kopplad. Hund och förare mår fint och är nöjda med dagen!

FI J(D)CH M21 Jokahaun Aikku FI40600/17

Ägare: Atte Panttila

Domare: Joacim Engborg


Rapport från skogen:

08.00 Aikku släppt. 

08.08 Upptag.

08.11 Observation av rådjur. Aikku driver bra.

09.03 Aikku släpper drevdjuret vid ett stort dike. Mycket fint drev. Kopplas och nytt släpp förbereds.

09.44 Aikku har släppts igen och har upptag.

10.19 Aikku driver rådjur. Ca två minuter efter.

10.47 Aikku har släppt rådjuret i en nyröjd plantering efter 49 minuters drev. Bra jakt.

11.26 Aikku är kopplad. Bryter för dagen.

N J(D)CH D-Buster

NO30207/19
Ägare: Lars-Ola Rustad

Domare: Filip Österlind


Rapport från skogen:

08.00 D-Buster har släppts.

08.06 Upptag.

08.38 D-Buster driver i ganska stora bukter. 

09.14 D-Buster har full tid på rådjur. Hundförare och domare försöker komma nära för att kunna koppla.

09.29 D-Buster kopplad på slag. Nytt släpp förbereds.

09.45 Nytt släpp. D-Buster går på slag.

10.13 Upptag

10.51 D-Buster driver på bra.

10.56 Drevet buktar tätt i en granplantering.

11.24 D-Buster har full tid.  

11.43 D-Buster är kopplad. Provet avslutat.

FI J(D)CH Lacapo

FI29536/19
Ägare: Jari Lintula

Domare: Zerny Ekstrand


Rapport från skogen:

08.00 Lacapo släppt. Börjar väcka omgående.

09.00 Lacapo har kopplats och släppts igen.

09.10 Lacapo har fått upp rådjur och driver.

10.17 Lacapo har kopplats efter full tid.

10.48 Nytt släpp. Väcker direkt på rådjursslag.

10.52 Upptag.

12.02 Provet bryts.

SEJ(D)CH Mariebergs Unik SE23418/2017
Ägare: Helena Gustafsson

Domare: Kristoffer Nohrborg


Rapport från skogen:

08.00 Unik är släppt. Upptag på rådjur omgående. 

08.35 Drevdjuret går i stora bukter. 

08.49 Unik släpper skenande rådjur och gör återgång i bakspåren i 400 meter.

08.58 Nytt släpp.

09.05 Unik väcker på nya rådjursslag.

09.23 Inget nytt upptag, hunden kopplas och förflyttning till nytt område sker.

09.34 Unik släppt igen. Söker ut direkt.

09.54 Unik söker bra, men inga slag att jobba på.

10.36 Unik verkar ha hittat ett intressant slag, nu väntar vi på upptag.

10.39 Nu driver Unik igen!

10.52 Unik har släppt och är tillbaka.

11.52 Provet avbryts.

Uddebackens Bamse ”Oscar” DK01012/2018
Ägare: Kristian Dalsgaard

Domare: Martin Johansson


Rapport från skogen:

07.50 Hunden släppt.

10.52 Bamse jobbar på, men hittills inget napp.

11.42 Provet avslutat. 

Skodshøj Carola

DK11510/2020
Ägare: Suzanne Boldsen

Domare: Mirjam Olovsson


Rapport från skogen:

08.00 Carola har släppts.

08.14 Upptag.

08.58 Tappt. Nytt släpp görs.

10.29 Nytt upptag för Carola.

11.29 Hunden är kopplad. Föraren väljer att bryta för dagen.